Despre noi

Sanovera ia naștere pe baza unei nevoi reale a fiecărui om, nevoia de a cunoaște Adevărul eliberator – te eliberează de anxietate, de stres, boală, vinovăție, de lipsuri, de vicii, de ignoranță și de orice alt lucru care te împiedică să trăiești o viață veritabilă.

ȚINTA noastră este ca acum, la final de istorie a acestui pământ, Evanghelia Adevărată, mesajul celor trei îngeri din Apocalipsa 14:6-12 împreună cu lucrarea medicală misionară,  să fie transmisă tuturor celor care doresc să afle adevărata vindecare pentru trup, minte și suflet și să fie pregătiți pentru iminenta revenire a Domnului nostru Isus Hristos.

Ce este boala?

”Boala reprezintă un efort al naturii de a elibera organismul din starea în care a fost adus prin încălcarea legilor sănătăţii. În caz de boală, trebuie clarificată cauza. Ar trebui schimbate stările de lucruri nesănătoase şi corectate obiceiurile greşite. Apoi trebuie ajutată natura în efortul ei de a elimina impurităţile şi de a restabili funcţiile normale a sistemului.”      Divina Vindecare pag 127.1

Scopul

Scopul nostru este de a instrui cât mai multe persoane care vor să învețe să prevină sau chiar să se trateze singuri de bolile care ne-au inundat în ultimul timp. Pentru cele mai multe dintre ele, remediile tradiționale nu țintesc cauza bolii, ci doar simptomele.

Prin metodele naturale de tratament putem atinge cauza bolii și o putem elimina. Plantele lăsate de Dumnezeu în natură au scopul de a ajuta corpul slăbit să-și recapete sănătatea fizică și să redea minții vigoarea mult dorită.

Cu toții stim acea zicală: ”minte sănătoasă în corp sănătos” dar cum se aplică ea în viața reală? Care sunt rezultatele atunci cand mintea și trupul sunt într-o armonie perfectă?

Vom descoperi împreună adevăratele principii care aduc sănătate pe toate planurile. Ele au fost împuternicite de Marele Medic să dea vindecarea adevarată!

Toți cei doritori, tineri și bătrâni, pot beneficia de o instruire teoretică și practică cu scopul de a-și îmbogății cunoștințele despre boli și cauza lor,  și de a învăța să pună în aplicare principiile sănătății:

  • clase de gătit sănătos,
  • 10 zile la casa de sănătate Sanovera,
  • studiul bibliei,
  • grădinărit ecologic,
  • seminarii,
  • clase de instruire misionară medicală.

Cu Dumnezeu totul e posibil

Binecuvântează, suflete, pe Domnul, si tot ce este în mine să binecuvânteze Numele Lui cel sfânt! Binecuvântează, suflete, pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui! El îți iartă toate fărădelegile tale, El iți vindecă toate bolile tale; El iți izbăvește viața din groapă, El te încununează cu bunătate și îndurare; El iți satură de bunătăți bătrânețea și te face să întinerești iarăși ca vulturul”. (Psalm 103:1-5)

Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta!

Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările Nu te socoti singur înțelept; teme-te de Domnul și abate-te de la rău! Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale”. (Proverbe 3:5-8)

Pe urmele lui Isus

Dorim ca orice om să afle cât mai repede despre Sursa păcii, dragostei și bucuriei – Isus Hristos. El ne cheamă să venim la El pentru a primi vindecarea mult dorită.

Acest lucru este posibil printr-un studiu atent al naturii, al corpului uman și al Cuvântului lui Dumnezeu. Fiecare trebuie să-și cunoască nevoile corpului său și să nu neglijeze niciun aspect al ființei umane.

Sanovera își propune să ofere o curățare a întregului organism și o reînnoire a forțelor vitale.

”Isus străbătea toate cetăţile şi satele, învăţând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăţiei şi vindecând orice fel de boală şi orice fel de neputinţă care era în norod. Când a văzut gloatele, I s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite şi risipite ca nişte oi care n-au păstor. Atunci a zis ucenicilor Săi: „Mare este secerişul, dar puţini sunt lucrătorii! Rugaţi, dar, pe Domnul secerişului să scoată lucrători la secerişul Lui.” Matei 9:35-38

”El a zis: Dacă vei asculta cu luare aminte glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui, dacă vei asculta de poruncile Lui şi dacă vei păzi toate legile Lui, nu te voi lovi cu niciuna din bolile cu care am lovit pe egipteni; căci Eu sunt Domnul care te vindecă!” Exod 15:26